Luimneach Abú! Well done Limerick!

Cluichí Gníomhacha Oíche Shamhna/ Active Halloween Games

Camógaíocht sa Mhodhscoil/ Camogie in An Mhodhscoil

Comórtas FAI 5-aside – Craobh na Mumhan / FAI 5-aside – Munster Finals

Ceardlann Phriontála/ Print Workshop

Cuairt go dtí an Belltable/ Trip to the Belltable

An Titanic i Rang V, Seomra E/ The Titanic in Rang V, Seomra E

Blitz Haca i Villiers/ Hockey Blitz in Villiers

Blitz Haca in Institiúid na gCaitliceach/ Hockey Blitz in Catholic Institute

Ag Imirt i bPáirc an Chrócaigh/ Playing in Croke Park

Cluichí Boird le Rang a 6/ Board Games with 6th Class

Ag Dearadh agus ag Déanamh Róbó/ Designing, Programming and Building a Robot!

Damhsa ar an Sean-Nós/ Sean-Nós Dancing

Cuairt ó Joy Neville/ Visit of Joy Neville

Dílleachtlann i Uganda/ Ugandan Orphanage

Beat the Street!

Ceacht Eolaíochta i Seomra E/ Science Experiment in Seomra E

Ealaín Rang 5 Seomra G

Lá Spóirt Rang V/ Rang V Sports Day

Lainseáil Leabhair Rang V/ Rang V Book Launch

Seachtain Aclaí i Seomra E/ Active Week in Seomra E

Ag Dearadh agus ag Déanamh Róbó/ Designing, Programming and Building a Robot!

Rang V, Seomra G ar an Giotar

Turas Scoile Rang V/ Rang V School Tour

Blitz Haca / Hockey Blitz

Music Generation le Rang a 5

An Cód Sábhála RSA/ RSA Safe Cross Code

Féile Luimnigh 2017

Rang V Seomra F i Westfields le Geoff Hunt

The Kid

Lá Lus an Chromchinn/ Daffodil Day

Indoor Athletics Championships

Blitz Rugbaí ALDI / ALDI Rugby Blitz

Comórtas Ealaíne/ Art Competition

Céilí Mór i Rang V

Lá na Leabhar i Seomra E le Rang V / World Book Day in Seomra E with Rang V

Lá Domhanda na Leabhar i Rang V/ World Book Day

Tráth na gCeist an Garda Síochána / An Garda Síochána Table Quiz

Cluiche Cáirdiúil Rugbaí / Friendly Rugby Match

Sciorrárthaigh/ Hovercrafts

An Cárta Dearg/ The Red Card Campaign

Club Leabhair/ Book Club

Cór na Modhscoile / The Model School Choir

Cuairt ó na Gardaí / Garda Visit

Tíreolaithe Rang V / Geographers in Rang V

Rang V ag Seó Faisin na Modhscoile/ Rang V at the Model School Winter Wonderland Fashion Show

Ealaíontóirí na hAthbheochana/ Renaissance Artists

Ealaín Rang V/ Rang V Art

Rugbaí sa Mhodhscoil/ Rugby in the Modhscoil

Comórtas Rothaíochta na nGardaí i UL/ Garda Cycling Competition in UL

Lá an Chóineartaithe agus Lá na Chéad Chomaoineach

Cuairt ó Gerry Andrews

Cumann na mBunscol Cluiche Ceannais Faoi-13/ U-13 Final

Lá Ilchultúrtha sa Bhanc/ BOI Multicultural Day

Reading Buddies

Sábháilteacht Rothar/ Cycling Safety

Music Generation

Féile Luimnigh

Cluiche ceannais na Mumhan (FAI 5 ar thaobh)

Starlight Express

Eason Spelling Bee

Ag Dearadh agus ag Déanamh Róbó/ Designing, Programming and Building a Robot!

Ag Comóradh 1916/ Remembering 1916

Cuairteoir ón Afraic/ A Visitor from Africa

Comhairle na nDaltaí/ Students’ Council