World Down Syndrome Day 2024

Seachtain na Gaeilge 2024 sa Mhodhscoil

World Book Day 2024 / Lá Domhanda na Leabhar 2024

World Book Day / Lá Domhanda na Leabhar

Team Limerick Clean-Up sa Mhodhscoil

Lá Domhanda na Leabhar 2021 / World Book Day 2021

Arrival and Dispersal of Pupils September 2020

Pobal na Modhscoile

Spóirt agus Spraoi i Rang I/ Fun and Games in Rang I

Seachtain STEM sa Mhodhscoil/ STEM Week in the Model School Part 3

Seachtain STEM sa Mhodhscoil/ STEM Week in the Model School Part 2

Seachtain STEM sa Mhodhscoil/ STEM Week in the Model School Part 1

An-chuid Gníomhaíochtaí ar Siúl i Rang I/ Lots of Activities in Rang I

Rang a hAon an-Ghnóthach sa Bhaile/ Rang I are Busy at Home

Lá na Chéad Chomaoineach/ First Holy Communion Day

Rang I ag Obair go Dian sa Bhaile!/ Rang I Working Hard at Home!

Ag Obair sa Bhaile le Rang II, Seomra 21/ Working from Home with Rang II, Seomra 21

Tionscadail le Rang II, Seomra 21/ Projects in Rang II, Seomra 21

Ag Obair go Dian Rang II, Seomra 21/ Working Hard Rang II, Seomra 21

Seó na Nollag S17/ Christmas Show S17

Féilire Gníomhach na Nollag/ Active Christmas Calendar!

Gleacaíocht i Rang a hAon/ Gymnastics in Rang I

Titanic i Rang I Seomra 2/ Titanic in Rang I Seomra 2

Geoff Hunt i Rang a hAon

‘The Dig’

Ag dul chuig Dráma!/ Going to a Drama!

Ag Déanamh Im i Rang a hAon/ Making Butter in First Class

Turas Scoile go dtí Fota.Rang 2

Rang 2 Seomra 22 ag tarraingt na Modhscoile.

Gníomhach sa Líne/Active lines in the yard

Aireachas i Rang a hAon/Mindfulness in Rang I

Tá an samhradh linn!/ Summer is Here!

An Pháirc/ The Park

Cré i Rang a hAon/ Clay in Rang I

Gníomhaíochtaí sa Chlós/ Activities in the Yard

Lá Domhanda na mBeach/ World Bee Day

Ealaín 3T i Rang II/ 3D Art in Rang II!

Adare with Rang II Seomra 23/ Áth Dara le Rang II Seomra 23!

Cáisc Shona ó Rang 2 Seomra 22/ Happy Easter from Rang 2 Seomra 22

Coiníní le Rang II Seomra 21/ Bunnies with Rang II Seomra 21!

Rang II ag Rith/ Running in Rang II

10 ag a 10/ 10 @ 10

Ceol sa Chlós/ Music in the Yard

Ióga i Rang II/Yoga in Rang II

Bád a Dhearadh/ Designing a Boat

Ag Scipeáil i Rang a hAon!

World Book Day i Rang a hAon Seomra 17

World Book Day i rang 2 seomra 22

Lá ‘le Bríde i rang 2 seomra 22

10 ag a 10 i Seomra 22/ 10 at 10 in Seomra 22

Move Well, Move Often/ Gluais Go Maith, Gluais Go Minic

Rince sa Rang/ Dancing in Class

Tá an Nollaig tagtha i Rang II Seomra 22/ Christmas has come in Rang II Seomra 22

Oíche Shamhna

Talamh na Scoile- Rang 2 Seomra 22 ag féachaint ar mhionainmhithe.School grounds-Rang 2 Seomra 22 looking at minibeasts

Rang II Seomra 1: Turas Eolaíochta go Áth Dara/ Science Trip to Adare

Ag Súgradh sa Sneachta i Rang 2 Seomra 1/ Playing in the Snow in Rang II Seomra 1

Cuairt ar an Séipéal/ Visit to the Church

Cuairt ó Joy Neville/ Visit of Joy Neville

Tá an Nollaig Tagtha i Seomra 1, Rang 2/ Christmas Has Arrived

Turas go dtí an pháirc/ A trip to the park Rang 2 Seomra 1

BLOOM le rang a dó!

Milliúnaithe Focal i seomra 1 rang 2/Word Millionaires in room 1 rang 2

Turas go dtí Bun Raite, Seomra 1 Rang 2

Leictreachas Statach i Seomra 1 Rang 2

S.17- Craft-ED 2017 le Kate Ramsey

Ag Déanamh Staidéar ar Gnáthóga Éagsúla i Rang II, S.17

S.17- Ag Ullmhú don Chéad Chomaoineach :)

Turas go dtí Áth Dara le rang a dó, seomra a dó/ Trip to Adare for second class, room 2.

Áth Dara le Geoff/ Adare with Geoff

Ag obair mar eolaithe i Rang a hAon D!/ Scientists at work in Rang a hAon D!

Leictreachas i Seomra 2!/ Electricity in room 2!

Lá na Máithreacha. Mothers Day seomra 1.

Lá le Pádraig i Rang I Seomra B

Beannachtaí Lá Féile Pádraig ó sheomra a dó/ Patrick’s Day Greetings from Room 2!

Lá Breá Earraigh (Rang a Dó Seomra 1)

Cuireann Rang a dó, Seomra a 17 Fáilte Roimh an t-Earrach

Leictreachas i Seomra D!/ Electricity in Seomra D!

World Book Day i Seomra 1

Lá Leabhar Domhanda i rang a dó, seomra a dó! World book day in second class, room2 !

Máirt na hInide- Lá na bPancóg/ Shrove Tuesday- Pancake Day!

Bréagáin a bhí ann fadó. Toys from long ago.

Droichid i Seomra 1

Am Spraoi i Seomra D! / Playtime in Seomra D!

Féach ar ár dtoinscnaimh!/Look at our projects!

Lá le Bríde i seomra a haon

Fliuch, Fliuch, Fliuch! Wet, Wet, Wet!

Níos mó Ealaín le Rang a Dó Seomra 17- Múinteoir Jess

Skittles Experiment i seomra a haon

A Day at the Park

Ealaín i Rang a hAon! / First Class Art!

Cuairteoir Speisialta! / A Special Visitor

An Fómhar sa Ghairdín le Rang 1 Seomra C

Rang Laura- Athbhliain Faoi Mhaise Daoibh!/ Happy New Year!

Rang Laura- Siúlóid Nadúrtha/ Nature Walk

Seó na Nollag in LIT/ Christmas Show in LIT

Cuairt ar an Séipéal/ Visit to the Church

Ealaíon Rang 1 (SGB)

Lá na Chéad Chomaoineach/ First Holy Communion Day

Turas Scoile Rang a hAon

Gléasta Suas i gComhair 1916/ Dressing Up for 1916

2nd Class An Mhodhscoil-Science Trip to Adare.

Cuairt ó Gerry Andrews

Sábháilteacht ar Bhóithre/ Road Safety

Toradh Scríbhneoireacht Cruthaitheach do Rang II/ Creative Writing Success for 2nd Class