Damhsa ar an Sean-Nós/ Sean-Nós Dancing

Bhí comórtas ag Rang V agus Rang VI inniu. Roghnaíodh seisear ó gach rang chun damhsa ar an sean-nós a dhéanamh. Bhí an caighdeán an-ard agus bhaineamar go léir an-taitneamh as. Maith sibh!

We had a competition today involving Rang V and Rang VI. Six children were chosen from each class to perform a sean-nós dance. The standard was very high and we all really enjoyed it. Well done everyone!