Clár Bia Folláin/ Healthy Eating Programme

Tá polasaí sa Mhodhscoil maidir le bia sláintiúil a bheith ag na páistí don lón gach lá. Molann an scoil do’s na páistí torthaí agus glasraí a thógáil ar scoil leo. Níl cead bia mhíshláintúil mar shampla seacláid, criospaí, srl. a thógáil isteach don lón (mar atá luaite sa pholasaí scoile). Tá cosc iomlán ar chnónna agus ar deochanna súilíneacha.

Glacann an scoil páirt sa chlár, Food Dudes, gach dara blian. Tá aithne ag na páistí ar Rocco, Charlie, Tom agus Raz agus bíonn siad ag cuidiú leo an fórsa a choimeád láidir trí ghlasraí agus torthaí a ithe. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.fooddudes.ie.

 

There is a healthy eating policy in the Model School which encourages children to bring in healthy lunches to school every day. Children are not allowed to bring unhealthy food e.g. chocolate, crisps etc. (as outlined in the school policy). Nuts and fizzy drinks are banned in the school.

Every second year the school partakes in the Food Dudes programme. The children have become familiar with Rocco, Charlie, Tom and Raz who are helping to ‘feed the force’ by eating fruit and vegetables. More information available on www.fooddudes.ie.

health eating programme Model School, Limerick