Tráth na gCeist an Garda Síochána / An Garda Síochána Table Quiz

Bhí daltaí ó Rang V agus Rang VI ag glacadh páirt i dTráth na gCeist na nGardaí le déanaí. D’éirigh go hiontach le foirne na Modhscoile! Tháinig siad sa chéad áit agus sa tarna áit. Comhghairdeas leis na daltaí! 

Students from Rang V and Rang VI participated in the Garda Síochána Table quiz recently. They achieved great results, coming first place and second place in the quiz! Congratulations to all who participated!