Lá na Leabhar i Seomra E le Rang V / World Book Day in Seomra E with Rang V

Bhí lá iontach ag Rang V ar Lá na Leabhar. Bhíodar gléasta mar carachtaerí ó leabhartha éagsúla. Bhí tuairiscí sríofa acu mar gheall ar na húdair agus na leabhartha is fearr leo. Bhí seans ag Rang V spás compórdach a chruthú chun léitheoireacht a dhéanamh. Scríobhadar litreacha chuig na húdair is fearr leo. Táimid ag súil go mór leis na freagraí! Féach ar ár Shelfie’s! 

Rang V enjoyed a wonderful array of activities for World Book Day. The children dressed as their favourite book character. Reports were written about their favourite authors and their favourite books. The class was transformed into a cosy, comfortable reading area where the children read at the end of the day. Letters were scripted to their favourite authors. We are looking forward to receiving responses. Check out our Shelfie photographs for World Book Day!