An Titanic i Rang V, Seomra E/ The Titanic in Rang V, Seomra E

Bhí daltaí Rang V, Seomra E, gníomhach is gnóthach ag tógáil agus ag péinteáil longa an Titanic i ngrúpaí. D’oibrigh siad go dian dícheallach agus rinne siad jab den scoth. Maith sibh!
The pupils of Rang V, Seomra E, were busy building and painting Titanic ships in groups. They worked very hard and did a fantastic job. Well done Rang V!