Banna Píob Luimnigh/ Limerick Pipeband

Tháinig banna píob Luimnigh ar cuairt chuig Rang Cúig agus a Sé. Bhain na leanaí an-thaitneamh as an gceol bríomhar.
City of Limerick Pipeband visited fifth and sixth classes. The children enjoyed the lively performance!