Beat the Street!

Tá daltaí Rang V ar fheabhas ag aimsiú na stopanna le haghaidh Beat the Street! Tá dhá cheann faighte acu cóngarach den scoil! Bígí ag siúl, ag rith nó rothaíocht ag an deireadh seachtaine! 

Students in Rang V have made a great start to the Beat the Street competition, finding two beat boxes near the school! Continue walking, running and cycling at the weekend!