More info on the Health Promoting Schools initiative coming very soon.

Health Promoting Schools News

Cóirthrádáil sa Mhodhscoil / Fairtrade sa Mhodhscoil

Bhí lá den scoth ag muintir na Modhscoile inniu. D’eagraigh An Coiste Glas  agus na múinteoirí lá chun eolas a roinnt faoin Trádáil Cóir i measc na ndaltaí.  Bhain Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra agus Rang a hAon  an-taitneamh agus tairbhe as na gníomhachtaí sa halla. Le cabhair ón gCoiste, d’fhoghlaim na léanaí faoi torthaí éagsúla a thagann ó […]

Seachtain Bia Folláin sa Mhodhscoil / Healthy Eating Week

Seo físeán beag mar chuid de Sheachtain Bia Folláin sa Mhodhscoil.  Please click below for a video of Healthy Eating week in our school. Well done to all our pupils and parents. 

Seachtain Bia Folláin i Rang 4 / Healthy Eating Week in Rang 4

Rinne páistí Rang 4 sár obair – tá na pictiúirí go léir ar fheabhas. Maith sibh Rang 4. Rang 4 did fantastic work and created amazing images – well done Rang 4.

Bia ó Thíortha Eile le Naí. Shóis. S7/ Food from Other Countries with Junior Infants S7

Mar chuid de Sheachtain Bia Folláin sa Mhodhscoil, ghlac Naíonáin Shóisearacha, Seomra 7, grianghraif de na torthaí agus na glasraí ó thíortha éagsúla ina gcuisneoirí. As part of Healthy Eating Week in the Model School, Junior Infants, Seomra 7, took photos of some of the fruit and vegetables from different countries in their fridges.

Ag Obair go Dian Rang II, Seomra 21/ Working Hard Rang II, Seomra 21

Féach ar cad atá ar siúl ag rang a dó sa bhaile! Look at what second class are doing at home!

Seachtain Bia Folláin/ Healthy Eating Week

🥝🍇🍓🥦Tóg sos ón obair le briseadh torthaí gach lá! Have a fruit break every day to boost brain power! 🍉🥕🥑🍊 Day 2 Challenge – Eat a Rainbow 🌈🍅🍊🍍🍋🥦🍇🌈

Seachtain Ghníomhach/Active Home School Week!

Comhghairdeas libh go léir a ghlac páirt sa seachtain ghníomhach! Congratulations to all the children for participating in Active Home School Week! It was great to see so many of you being creative with your activities. Well done all!

Blitz Camógaíochta/ Camogie Blitz

Bhí lá iontach ag na cailíní camógaíochta ó Rang a Cúig ag blitz camógaíochta i Seán Chríostaithe le déanaí. D’éirigh go geall leo agus shroich siad an cluiche ceannais. Maith sibh, a chailíní! Our fifth class camogie girls recently took part in an indoor camogie blitz in Old Christians. They gave it their all and […]

Suirbhé Clubanna/ Club Survey

Dhein an coiste gníomhach suirbhé scoile ó Rang 1-6. Fuair siad amach cé mhéad dalta a imríonn le clubanna sa cheantar. D’fhoghlaimíomar go bhfuil daltaí na Modhscoile an-ghníomhach sa cheantar agus ag imirt réimse leathan spóirt! The Active Committee carried out a survey on 1st-6th class about playing with a club. They collected information about […]

Féilire Gníomhach na Nollag/ Active Christmas Calendar!

Chum an coiste gníomhach féilire gníomhach na Nollag don scoil ar fad chun gach éinne a spreagadh bheith gníomhach an mhí seo. The Active School’s Committee created an Active Christmas Calendar to keep everyone in the school active during the festive season. It encourages all the students to get outside in the environment for a […]

Gleacaíocht i Rang a hAon/ Gymnastics in Rang I

Tá ranganna ar fud na scoile ag foghlaim faoi gleacaíocht faoi láthair. Is féidir linn cothromaíocht a dhéanamh lenár gcoirp. Classes around the school are learning about gymnastics at the moment. We can balance.

Scileanna Rugbaí/ Rugby Skills

Bhí Rang VI ag cleachtadh scileanna láimhsithe le Kenneth ó Munster Rugby le déanaí. Bhí an Rang ag díriú isteach ar a lámha a chuir os a gcomhair. Rang VI were practising their manipulative skills with Kenneth from Munster Rugby. The children focused on their hands being out to anticipate the passes. Maith sibh Rang […]

Seachtain Chairdis i Rang VI/ Friendship Week in Rang VI

Scríobh Rang VI rudaí dearfacha, cairdiúla mar gheall ar a chéile le haghaidh Seachtain Chairdis. Rang VI shared positive, friendly messages with each other as part of Friendship Week.

10 ag 10 10 at 10

Faighimid sos ón seomra gach lá! 10 at 10 is an active break from the classroom with a lot of fun added too!

Food Dudes Bia Folláin sa Mhodhscoil

Níl na Food Dudes dearmadaithe againn sa Mhodhscoil. Bíonn torthaí agus glasraí ag na páistí gach lá. Maith sibh! As part of our Healthy Eating policy, we encourage all children to eat fruit and vegetables with their lunch every day. Go Food Dudes!

Blitz Camógaíochta- Camogie Blitz

Comhghairdeas le cailíní camógaíochta na Modhscoile a bhuaigh corn ag an blitz eagraithe ag Cnoc na Labhras le déanaí i UL. Tús iontach don scoilbhliain nua- maith sibh, a chailíní! Congratulations to our 6th class camogie girls who won their division at a recent primary school camogie blitz organised by Laurel Hill Secondary School. Definitely […]

Rith go Baile Átha Cliath/Run to Dublin

Tá páistí na Modhscoile ag rith timpeall na scoile chun an fad go Baile Átha Cliath a bhaint amach. Seo hiad Rang a hAon ag déanamh tréaniarracht! Our whole school is participating in the Run the distance to Croke Park in Dublin as part of our Active Week. Here is Rang a haon running their […]

Ciceáil le Rang V/Kicking in Rang V

Bhí Rang V ag cleachtadh a scileanna ciceála le déanaí. D’imríodar cluichí ón gclár ‘Gluais Go Maith, Gluais Go Minic’. Lean an nasc thíos chun gníomhaíochtaí sa bhaile a aimsiú. Rang V were practising their kicking skills recently. Here they are playing a game from the ‘Move Well Move Often’ programme. Take home activities can […]