Cluichí Caithimh/ Throwing Games

Dhear Rang V cluichí caithimh chun cleachtadh a dhéanamh ar na pointí teagaisc de chaithimh. Tá sé mar chuid de thurgnamh eolaíochta le haghaidh an RDS Science Blast. Rang V designed their own throwing games to learn the teaching points of Throwing. It’s part of a science experiment for the RDS Science Blast.