Model Sxchool, Limerick, Primary School

School Rules are kept to a minimum. Your help and encouragement in implementing all these directives is necessary and appreciated.

Is beag riail scoile atá ann. Iarrtar ar na tuismitheoirí gach cabhair agus tacaíocht a thabhairt chun na rialacha bunúsacha seo a chur i bhfeidhm.

Rialacha Scoile / School Rules

Bunrialacha na Modhscoile

1) Ba cheart do gach dalta bheirt i láthair ag 8.50r.n.

2) Níl cead ag aon dalta an scoil a fhágáil i rith am scoile gan nóta míniúcháin a thabhairt don Phríomhoide nó don leas Phríomhoide.

3) Ba cheart litir míniúcháin, sínithe ag an tuismitheoir nó ag caomhnathoir, a thabhairt chuig údarás na Scoile tar éis bheith as láthair.

4) Ar son na sábháilteachta, moltar go gcuirfeadh an tuismitheoir litir shínithe chuig an múinteoir ranga ar maidin ma tharlaíonn go bhfuil:

a) duine nach dtagann de gnáth ag teacht chun do pháiste a thógaint abhaile ag am scoir.
b) Do pháiste ag dul abhaile ag am difriúil an lá sin.

5) Cosc ar rith sna pasáistí agus sna seomraí ranga.

6) Caithfear an obair bhaile a dhéanamh.

7) Níl cead ag dalta brioscaí prátaí, seacláid, guma  nó deochanna i mbuidéil ghloine a thabhairt ar scoil.

8) Ní foláir éide scoile iomlán a chaitheamh.

9) Cosc iomlán ar úsáid mobiles sa scoil

10) Cosc iomlán ar úsáid ‘Photo Phones’ sa scoil.

11) Ba cheart bheith i gcónaí deabheasch ag teacht ar scoil agus ag dul abhaile ar na busanna agus ar na sráideanna.

12) Ba cheart bheith umhal do Rialacha an Bhóthair i gcónaí.

  • Iarrtar gan carranna a pháirceáil taobh amuigh de gheata na scoile fiú amháin ar feadh tamaill bhig.
  • Ba cheart beheith i gcónaí deabhéasach ag teacht ar scoil agus ag dul abhaile ar na busanna agus ar na sráideanna.
  • Cuirfear fáilte roimh tuismitheoirí gur mian leo dul chun cinn a gcuid bpáisti a phlé leis an Oide Ranga ach coinne a bheith déanta roimh ré.

Ar son na Sábháilteachta:-

a) Níl cead ag aon dalta fuinneog a oscailt nó a dhúnadh.
b) Caithfear an lón a ithe sa seomra ranga.
c) Níl cead ag aon dalta seodra a caitheamh (ach amháin uaireadóir).

 

 

Summary of School Rules

1. Pupils should be present in school at 8.50a.m.

Health & Safety – School opens at 8.30am: you are requested to wait outside the gate until the bell rings. When the bell rings at 8.30 am children enter the school building and walk to their classrooms.

2. No pupil may leave the school during school hours without permission from School Authorities.

3. A dated note signed by parent or guardian must be presented to explain each absence.

4. In the interests of safety it is advised that a signed note to be given to the class teacher if:-

a) You authorise another person to collect your child.
b) Your child is to go home early.

5. Running is forbidden on the corridors and in the classrooms.

6. All homework must be done.

7. Children are not allowed to bring the following to school:-
Crisps, chocolate, bubble-gum, and drinks in a glass bottle.

8. Full school uniforms must be worn.

9. Mobiles phones are not to be used during school time.

10. Photo Phones are forbidden in the school.

11. Please do not park your car at the school gate, even for a short period.

12. Pupils are requested to behave themselves coming to and from school.

11. Rules of the road must be observed.

If you wish to discuss your child’s progress, a note should be sent to the teacher to arrange an appointment.

In the interests of safety:-

a) Pupils are not allowed to open or close windows.
b) Pupils must eat their lunches in the classroom.
c) Pupils are not allowed wear jewellery (except watches).