Cuairt go dtí an Belltable/ Trip to the Belltable

Chuaigh Rang V, Seomra F, ar chuairt go dtí an Belltable mar chuid den Limerick Fringe. Chonaic siad an scannán beochana Boy and the World. Bhain siad an-taitneamh as!

Rang V, Seomra F, visited the Belltable as part of the Limerick Fringe. They went to see an animated film called Boy and the World. They really enjoyed it!