Sábháilteacht Rothar/ Cycling Safety

Ar an 11ú lá de mhí Bealtaine tháinig na Gardaí Síochána chun na scoile chun ceacht a bhaineann le sabháilteacht rothar a dhéanamh le Rang V. Bhí seans ag na páistí a rothair féin a thógaint ar scoil agus roinnt gníomhaíochtaí spéisiúla a bhí leagtha amach ag na nGardaí a chríochnú. Bhaineadar an-sult as!

Two representatives from the Gardaí Síochána came to our school on the 11th of May to do a workshop with Rang V. The workshop focused on safety while cycling. The children were given the opportunity to bring their own bicycles to school and to complete a number of cycling tasks laid out by the Gardaí. A great time was had by all!