Féile Luimnigh 2017

Ar an 5ú la d’Aibreán 2017, ghlac páistí ó rang 5 páirt in aithriseoireacht filíochta ar son na Modhscoile. Bhain gach duine a ghlac páirt an-taitneamh as agus chuidigh sé go mór lena misneach. Bhain said caighdeán an-ard amach agus thuill siad ard mholadh ón bhféitheoir. Comhghairdeas do gach páiste a ghlac páirt agus do na múinteoirí a d’ullmhaigh iad don lá. Maith sibh!

Pupils from 5th class took part in Féile Luimnigh representing An Mhodhscoil on 5th April 2017 in Irish Poetry Recitation. All children who took part enjoyed it and it was a great confidence boost for all participants. All entrants reached a very high standard and performed very well. Congratulations to all who took part and to their teachers who prepared them so well. Well done all!

2010x 2010y