World Down Syndrome Day 2024

Seachtain na Gaeilge 2024 sa Mhodhscoil

World Book Day 2024 / Lá Domhanda na Leabhar 2024

World Book Day / Lá Domhanda na Leabhar

Naíonáin Bheaga 2021/2022

Naíonáin Bheaga 2021/2022

Naíonáin Bheaga 2021/2022

Lá ‘le Pádraig le Naíonáin Shóisearacha S7/ St Patrick’s Day with Junior Infants S7

Lá Domhanda na Leabhar 2021 / World Book Day 2021

Réidh, Socair, Déan- Mata/ Ready, Set, Go- Maths

Arrival and Dispersal of Pupils September 2020

Pobal na Modhscoile

Páistí Seomra 8 Gafa sa Bhaile!/ Seomra 8 Busy at Home!

Naí Shóis S7 ag Cabhrú/ Junior Infants S7 Helping Others

Ealaín le Naí Shóis S7/ Art with Junior Infants S7

Seachtain STEM sa Mhodhscoil/ STEM Week in the Model School Part 3

Seachtain STEM sa Mhodhscoil/ STEM Week in the Model School Part 2

Seachtain STEM sa Mhodhscoil/ STEM Week in the Model School Part 1

Naíonáin Shinsearacha – Seomra 5

Naíonáin Nua Seomra 8 / New Infants Room 8

Naíonáin Nua Seomra 7 / New Infants Room 7

Naíonáin Nua Seomra 6 / New Infants Room 6 Video

Ealaín Seomra 3/ Pet Art Seomra 3

Pictiúir Mondrian i Naíonáin Shinsearacha S4/ Mondrian pictures in Senior Infants S4

Cathaoireacha do Bhéirín Beag/ Chairs for Baby Bear

Ainmhithe Aisteacha le Naí Shóis S7/ Crazy Creatures with Junior Infants S7

Picasso le Naíonáin Shinsearacha S4/ Picasso with Senior Infants S4

Bia ó Thíortha Eile le Naí. Shóis. S7/ Food from Other Countries with Junior Infants S7

Uimhreacha le Naí. Shóis. S7/ Numbers with Junior Infants S7

Crainn agus Duilleoga le Naí. Shóis. S7/ Trees and Leaves with Junior Infants S7

Uimhir a hAon le Naí. Shóis./ Number One with Junior Infants

Cnámharlaigh le Naí. Shóis./ Skeletons with Junior Infants

Focail Súilaithne le Naí. Shóis./ Sight Words with Junior Infants

Scáthanna le Naí. Shóis. Seomra 7/ Shadows with Junior Infants Seomra 7

Ciorcail Kandinsky/ Kandinsky’s Circles

Ready, Set, Go- Maths!/ Réidh, Socair, Déan- Mata!

Cathracha Gríobháin le Naí. Shóis./ Mazes with Junior Infants

Bloic Jaggo/ Jaggo Blocks

Cluichí le Rang VI & Naí. Shóis./ Games with Rang VI & Junior Infants

Ag Foghlaim Scileanna Nua/ Learning New Skills

Cruthanna 3T le Naí. Shóis. Seomra 7/ 3D Shapes with Junior Infants Seomra 7

Cuireann an Coróinvíreas brón orainn go léir 😥

Eolaíocht i Naíonáin Shinsearacha S4/ Science in Senior Infants S4

Obair Naíonáin Shinsearacha Seomra 4/ Fantastic work from Senior Infants S4

Crann Silíní/ Cherry Blossom Tree

Éin na hÉireann le Naíonáin Shóisearacha Seomra 7/ Birds of Ireland with Junior Infants Seomra 7

Lá na bPancóg/Pancake Tuesday

Lá Fhéile Vailintín i Naí. Shóis. S7/ St Valentine’s Day in Junior Infants S7

Sneachta le Naí. Shin. S4!/ Snow with Senior Infants S4!

Sneachta le Naí. Shóis. S8!/ Snow with Junior Infants S8!

Cluichí Caithimh/ Throwing Games

Tá an Nollaig Buailte Linn!/ It’s Christmas!

Daidí na Nollag Seomra 8!/ Santa Claus Seomra 8!

‘Twas the Night Before Christmas

An snámhann sé?/ Does it float?

Seachtain Eolaíochta i Seomra 3!/ Science Week in Seomra 3!

Seachtain Eolaíochta i Seomra 4/ Science Week in Seomra 4

Oíche Shamhna i Seomra 3!/ Hallowe’en in Seomra 3!

Oíche Shamhna i Seomra 8!/ Hallowe’en in Seomra 8!

Úlla Seacláide i Seomra 3!/ Chocolate Apples in Seomra 3!

Seachtain na Matamaitice i Naíonáin Shóisearacha/ Maths Week in Junior Infants

Seachtain na Matamaitice i Seomra 3

Dathanna an Fhómhair i Naíonáin Shinsearacha S4/ Autumn Colours in Senior Infants S4

Seachtain na Matamaitice i Naíonáin Shinsearacha/ Maths Week in Senior Infants

Seachtain na Matamaitice i rang Múinteoir Caitríona S4/ Maths Week in Múinteoir Caitríona’s class S4

Lachain le Geoff Hunt/ Ducks with Geoff Hunt

Naíonáin Shóisearacha Múinteoir Tara/ Junior Infants Múinteoir Tara

Ióga le Naíonáin Shóisearacha/ Yoga with Junior Infants

Roald Dahl Day le Naíonáin Mhóra/ Roald Dahl Day with Senior Infants

Siúlóid agus Picnic le Naíonáin Bheaga agus Rang VI

Turas Scoile Rang Naíonáin Shinsearacha, Seomra 3.

Glanadh Suas Luimní/ Team Limerick Clean Up

Uibheacha Cásca i Rang Naíonáin Shinsearacha, seomra 3

Naíonáin Shinsearacha, Múinteoir Tara

Ceannairí Chlóis/Playground Leaders

Damhsa Tíre/ Folk Dance

Corn Liam Mac Cárthaigh. Naíonáin Shins. Múinteoir Tara/Liam McCarthy Cup

The Old Rectory le Naíonáin Shins. Seomra 3/ Senior Infants Room 3

Turas Scoile Naíonáin Shinsearacha, Múinteoir Tara/Senior Infant’s School Tour

Naíonáin Shinsearacha, Seomra 3 le Geoff Hunt/Senior Infants, Room 3 with Geoff Hunt.

Tá an t-Earrach linn! Seomra 3 / Spring is here!

Rang Múinteoir Tara ag ithe an lón! / Múinteoir Tara’s class having lunch!

Mo Chéad Bhliain sa Mhodhscoil

Turas Scoile Seomra 3. The Old Rectory

Turas Scoile The Old Rectory

Reading Buddies

Lá Domhanda na Leabhar

Ag foghlaim faoi na h-éin le Geoff Hunt

Ospidéal na dTeidí in Ollscoil Luimnigh