An Farraige a Shábháil/ Save the Sea

Bhí Rang V ag bailiú barr buidéil an bhliain ar fad. Bheartaigh siad ealaín radharc na mara a chruthú chun fadhbanna plaisteacha a léiriú. Tuigimid an tábhacht a bhaineann le athchúrsáil agus athúsáid sa Mhodhscoil.
Rang V have been collecting bottle tops this year. We decided to create an image to highlight the problem of plastic in our seas. We understand the importance of reusing and recycling.