Model Sxchool, Limerick, Primary School

The Parents’ Association of An Mhodhscoil was established in 1992. We aim to enrich the educational experience of the children and to assist the school. It is a totally voluntary association.

Cumann na dTuismitheoirí – Parents' Association

Model School Parents’ Association

We are heavily involved in fundraising for the school. Amongst our fund-raising events are the annual Fun Day and Easter Raffle. Funds raised have been used to finance the following:

 • French teacher
 • Spanish teacher
 • Hurling coach
 • Football coach
 • Basketball coach
 • Transport to and from sporting events.
 • Music Lessons

We assist the school at such events as:

 • The Book- Fair
 • Sports Days
 • Mobile library visits
 • Healthy Eating Week
 • The second-hand book sale.
 • Re-cycle your Uniform Initiative

We are always on-hand to provide the all-important cup of tea at school gatherings such as First Communion, Confirmation and meetings in the halla!
Any parent is welcome to join the association at the AGM.

 

 

Cumann Tuismitheoirí Na Modhscoile

Bunaíodh Cumann Tuismitheoirí Na Modhscoile sa bhliain 1992. An aidhm atá againn ná eispéireas oideachais na páistí a shaibhriú agus cuidiú leis an scoil. Is eagraíocht iomlán deonach é.
Oibrímid go dian chun airgead a bhailiú ar son na scoile. I measc na n-imeachtaí a eagraímid chun airgead a dhéanamh, tá Fun Day agus Crannchur na Cásca. íocaimid as na rudaí seo sa scoil:

 • Múinteoir Fraincise
 • Múinteoir Spáinnise
 • Traenálaí iománaíochta
 • Traenálaí peile
 • Traenálaí cispheile
 • Taistil go n-imeachtaí spórtúil

Tugaimid tacaíocht don scoil ag imeachtaí éagsúla:

 • The Book- Fair
 • Laethanta spóirt
 • Mobile library
 • Seachtain Bia Folláin
 • Díolachán leabhair dara-lámhach.

Bímid ar fáil i gcónaí chun cupán tae a dhéanamh ag cuideachta cosúil leis an gCéad Chomaoineach,La an Chóineartaithe agus cruinnithe sa halla!
Bíonn fáilte roimh aon tuismitheoir dul i bpáirt leis an gcumann ag an AGM.