World Down Syndrome Day 2024

Seachtain na Gaeilge 2024 sa Mhodhscoil

World Book Day 2024 / Lá Domhanda na Leabhar 2024

World Book Day / Lá Domhanda na Leabhar

Mata Rang 4

Mata i Seomra 13

Pizzeria i Seomra 13

Seachtain na Matamaitice i Seomra 13 / Maths Week in Seomra 13

Lá Domhanda na Leabhar 2021 / World Book Day 2021

Gaeilge 24 sa Mhodhscoil/ Gaeilge 24 in the Model School

Céad Chomaoineach 2020

Arrival and Dispersal of Pupils September 2020

Pobal na Modhscoile

Seachtain STEM sa Mhodhscoil/ STEM Week in the Model School Part 3

Seachtain STEM sa Mhodhscoil/ STEM Week in the Model School Part 2

Seachtain STEM sa Mhodhscoil/ STEM Week in the Model School Part 1

Rang Zoom i Rang 4 / Zoom Class in Rang 4

Obair iontach i Seomra 24 / Great work being done in Seomra 24

Obair iontach i Seomra 10 / Great work being done in Seomra 10

Obair iontach i Seomra 9 / Great work being done in Seomra 9

Seachtain Bia Folláin i Rang 4 / Healthy Eating Week in Rang 4

Lá na Pancóga i S.13 / Pancake Tuesday in S.13

Gaeilge & Dráma i S.13 / Irish & Drama in S.13

Turas go dtí an Dánlann/ Art Gallery visit

Turas go hOspidéal Ollscoil Luimnigh/ Trip to Limerick University Hospital

Eolaíocht in S.13 / Science in S.13

Eolaíocht i S13 – Gnáthóga / Science in S13 – Habitats

Sacar in S.13 / Soccer in S.13

Mata i S.13 / Maths in S.13

Píotsaí i Seomra 13/ Pizzas in Seomra 13

Eolaíocht i S13/Science in S13

Ealaíon i Seomra 13/Art in Seomra 13

Seachtain na Matamaitice i S13 / Maths Week in S13

Ealaíon i Seomra 13/ Art in Seomra 13

Ealaíon i Seomra 13/ Art in Seomra 13

Eolaíocht i Seomra 13/ Science in Seomra 13

Eolaíocht i Seomra 13/ Science in Seomra 13

Grúpaí Mata Gníomhacha/ Active Maths Group

Ár Mana dár Scoil Gníomhach/Our Active School Motto

Seachtain na gCrann i Seomra 24/ National Tree Week in Seomra 24

Haka Gaelach

Rince ar an Sean Nós/Sean Nós Dancing

An Haka Gaelach/ The Irish Haka

Cuairt chuig UHL / Visit to UHL

Dílleachtlann i Uganda/ Ugandan Orphanage

Jack B. Yeats agus Paul Henry sa Hunt le Seomra 10

Lá Spóirt Rang a 4 / Fourth Class Sport’s Day

Damhsa ar an sean-nós/ Sean-nós dancing

Iománaíocht Faoi 11/ Under 11 Hurling

Rang III i Músaem Hunt/ Rang III at the Hunt Museum

Indoor Athletics Championships

I Am Malala

Westfields le Geoff Hunt.

Lá Leabhar Domhanda

Ciorcail Kandinsky le Rang a 4 (Seomra 9)

Ealaín i Rang III/ Rang III Art

Cumann na mBunscol Cluiche Ceannais Faoi-13/ U-13 Final

Féile Luimnigh

Readathon for Maasai School Friends

Cuairt Gaiscíoch Maasai chuig na Modhscoile/ Visit of Maasai Warrior to An Mhodhscoil