Cluichí Gníomhacha Oíche Shamhna/ Active Halloween Games

Bhain Rang V an-thaitneamh as cluichí Oíche Shamhna a eagrú do Rang II le déanaí. Bhí gach páiste i gceannas ar chluichí áirithe agus mhíníodar na rialacha dos na leanaí. Bhí babhláil le puimcín, comórtas na mumaithe, srón a chuir ar an bpuimcín, cluiche na zombaithe, túr na n-úll agus níos mó sa halla! Táimid ag déanamh an-chuid gníomhaíochtaí nua chun an brat gníomhach agus folláine a bhaint amach an bhliain seo chugainn.

 

Rang V enjoyed organising active Halloween games for Rang II recently. Each child participated in designing a poster for their game, devising the rules and helping the children participate. Pumpkin bowling, mummy contest, place the nose on the pumpkin and zombie walk were a few of the games the children played. The children are working hard on keeping healthy and active to promote our Healthy and Active School!