Ceannairí Chlóis/Playground Leaders

Chum Rang V cluichí chlóis i ngrúpaí le déanaí a bhí in oiriúint do naíonáin mhóra. Bhí sé mar chuid den snáith cluichí, snáithaonaid ag cruthú agus ag imirt cluichí. Thriail siad na cluichí a mhúineadh dos na naíonáin ag am lóin. Bhaineadar an-thaitneamh as! 

Rang V created playground games in groups as part of their Physical Education recently. Games were created under the Curricular Strand Unit – Creating and Playing Games. The children taught Senior Infants the games at lunchtime. Well done to all involved!