ESB Science Blast

D’fhreastal Rang V ar an ESB Science Blast i gColáiste Mhuire gan Smál. Ainm an turgnamh a bhí ach ná ‘Cad a tharlóidh dár scileanna Caithimh má fhoghlaimeoimid na sé phointí teagaisc le haghaidh caitheamh?’ Bhain na leanaí an-thaitneamh as agus comhghairdeas leo.
Rang V attended the ESB Science Blast in Mary Immaculate College where they showcased their science project. The title was ‘What will happen to our throwing skills if we learn the six teaching points of throwing?’ The children enjoyed the day. Congratulations to all!