Ag Dearadh agus ag Déanamh Róbó/ Designing, Programming and Building a Robot!

Roghnaíodh Rang V arís i mbliana chun páirt a ghlacadh sa Cheardlann Róbó a d’eagraigh Analog Devices ar an 31ú Bealtaine, 2017, faoi stiúiriú Colmac Robotics.

Tugadh an deis do na páistí róbó a dhearadh agus a dhéanamh. Roghnaíodh triúr chun freastal ar an dreas deireanach i Luimneach ar an 10ú Meitheamh. D’éirigh go han-mhaith leo agus shroich siad an cluiche leathcheannais! Bhaineadar uile taitneamh as an gceardlann agus bhíomar an-bhródúil astu!

 

Rang V were again selected to take part in one of the Analog Devices sponsored Robotics Workshops on May 31st, 2017, run by Colmac Robotics.

The children were given the opportunity to design, build and programme a robot. Three children were selected to attend the Limerick Robotics Final on June 10th. They did excellently on the day and reached the semi-finals! All of the students enjoyed the workshop immensely and did the school proud!

 

2010x