Siúlóid Mhata i Seomra 16/ Maths Trail in Seomra 16

Chuaigh Seomra 16 ar shiúlóid mhata inniu mar chuid den tseachtain mhata sa scoil. Bhí orthu fadbhanna a réiteach bunaithe ar mhata sa timpeallacht.

Seomra 16 completed a maths trail today as part of maths week. During this trail the class solved maths problems based on their surroundings.