Cuairt ó na Gardaí / Garda Visit

Tháinig na Gardaí ar cuairt chuig Rang 5 agus Rang 6 chun labhairt mar gheall ar cibearbhulaíocht agus sábháilteacht ar an idirlíon. Bhí físeán, caint agus comhrá ar siúl. Bhí sé ar fheabhas.

The Gardaí came to visit Rang 5 and Rang 6 to chat about cyberbullying and being safe online. It was a very informative visit, with an insightful video, engaging group work and question time. The students really enjoyed the visit.