Ceacht Eolaíochta i Seomra E/ Science Experiment in Seomra E

Bhí daltaí Rang V, Seomra E, an-ghnóthach ag déanamh turgnamh eolaíochta ‘Bád a dhéaradh’. Dhein siad sár jab ag iarraidh bád a dhéanamh as marla a snámhfaidh ar an uisce. Maith sibh!

Students in Rang V, Seomra E, were busy carrying out a science experiment ‘Designing a boat’. They did a fantastic job of designing boats out of plasticine and making them float on the water. Well done Rang V!