Seachtain na nInnealtóirí/ Engineers Week

Chuaigh muintir Rang V go UL an tseachtain seo chaite mar chuid de Sheachtain na nInnealtóirí! Bhain siad an-taitneamh as “Alice Perry’s Incredible Adventures”!

Rang V visited UL last week as part of Engineers Week! They really enjoyed “Alice Perry’s Incredible Adventures”!