Music Generation le Rang a 5

Bhí Rang a 5 (Seomra E agus Seomra F) ag glacadh páirt i tionscamh ceoil ‘Music Generation’. Chum siad a n-amhráin féin – ‘Let’s Not Fight’ and ‘Unusual Creatures’. Bhí deis acu éisteacht leis an gceol i Thomond Park ar an Máirt. Comhghairdeas libh, Rang a 5!

Rang a 5 (Seomra E and Seomra F) took part in a music project this year called ‘Music Generation’.  Both classes composed their own piece of music – ‘Lets’s Not Fight’ and Unusual Creatures’. They had the opportunity to listen to their music in Thomond Park this Tuesday. Congratulations Rang a 5!