Haka Gaelach
Watch Video »

Haka Gaelach

Rinne múinteoir Lauren sar-iarracht gníomh cruthaitheach bríomhar a chur le chéile don Bhratach Gníomhach le cabhair óna múinteoirí agus páistí. Ghlac Rang a 3, 4 agus 5 páirt san Haka Gaelach i ngáirdín na scoile.

Múinteoir Lauren went to great efforts to put a lively creative activity together for The Active School Flag with the help of teachers and pupils. 3rd, 4th and 5th classes took part in the Haka Gaelach in the school garden.