Ceardlann Phriontála/ Print Workshop

Mar chuid den Limerick Fringe, rinne Rang V, Seomra F, ceardlann phriontála le Emer agus Kate ó Limerick Printmakers. Bhí sí ar fheabhas agus bhain na páistí an-sult as an lá!

As part of the Limerick Fringe, Rang V, Seomra F, did a print workshop with Emer and Kate from Limerick Printmakers. The workshop was excellent and the students really enjoyed the experience!