Ciceáil le Rang V/Kicking in Rang V

Bhí Rang V ag cleachtadh a scileanna ciceála le déanaí. D’imríodar cluichí ón gclár ‘Gluais Go Maith, Gluais Go Minic’. Lean an nasc thíos chun gníomhaíochtaí sa bhaile a aimsiú.
Rang V were practising their kicking skills recently. Here they are playing a game from the ‘Move Well Move Often’ programme. Take home activities can be found by following the link below:
https://www.scoilnet.ie/fileadmin/user_upload/pdstKICKING_Take_Home_Activities.pdf