Dúshlán Teanntóige/ STEM Strut Challenge

Bhí leanaí Rang VI (seomra 28) gafa le dúshlán teanntóige le linn Seachtain Eolaíochta. D’éirigh go hiontach leo.

Students in Rang VI (room 28) were busy this week with a strut challenge as part of Science Week. The children tested struts to strengthen their 2d shapes. Well done all!