Comórtas Ealaíne/ Art Competition

Ghlac Rang V páirt i gcomórtas ealaíne cóirthrádála. Rinne siad an-iarracht agus bhí roinnt bhuaiteoir againn! Bhí seans ag na buaiteoirí freastal ar cheiliúradh in oifigí an Comhairle Chathair agus Contae Luimnigh. Bhain an bheirt acu an-taitneamh as!

Rang V took part in a fair trade art competition. They made a huge effort and we had a number of winners! They were invited to attend a reception held in Limerick City and County Council offices. They both really enjoyed the day!