Céardlann Robotics/Robotics Workshop

Bhí an t-ádh le Rang V le déanaí go raibh seans acu páirt a ghlacadh i gcéardlann Robotics. Bhíodar an-ghnóthach ag codú i ngrúpaí beaga. D’éirigh leo alán fadhbanna a réiteach agus bhaineadar an-thaitneamh as. 

Rang V were lucky to have Analogue Devices visit our school with a Robotics workshop. The children were busy coding in small groups. They carried out problem solving tasks to get their robots moving and enjoyed the day.