Scríbhneoireacht Ghnásúil Beo/ Procedural Writing Live

Bhí ceacht iontach ag Rang V bunaithe ar oideas ‘Rock Road’ chun scríbhneoireacht ghnásúil a chleachtadh. Múinteoir Maura a chabhraigh linn agus bhain na leanaí an-thaitneamh as!

Rang V were treated to a real life procedural writing lesson based on a recipe for ‘Rocky Road’. Múinteoir Maura helped bring their writing to life with this tasty lesson! The children really enjoyed the results!