Comórtas Robotics/ Robotics Competition

D’imigh ceathrar ó Rang V, Seomra 14, ar aghaidh chuig an chéad céim eile sa chomórtas Robotics. Bhaineadar an-thaitneamh as. Táimid an-bhrodúil astu. 

A team of four from Rang V, Seomra 14, competed against children from other schools in Limerick recently in the Analogue Devices Robotics competition. The children enjoyed the day and we are very proud of them.