Brat Gníomhach/ Active School Flag

Our school now participates in the The Active School Flag (ASF) programme, established to achieve a physically educated and physically active school community. The programme aims to get more schools, more active, more often.

Through our schools participation we are instilling in our pupils the importance of a balanced diet and exercise. Being more active, more often, has also improved fitness levels amongst our students with an emphasis on fun and inclusion.

The Active School Flag programme is a Department of Education and Skills initiative supported by Healthy Ireland (HI).

Active School Flag News: Physical Activity

Cluichí Clóis Rang 5

Gach Déardaoin,do mhí an Mheithimh, shocraigh Rang 5 na liathróidí sacair a chur ar leaththaobh agus Cluichí Clóis a imirt – maith sibh a pháistí. For the month of June Rang 5 have decided to put away the soccer balls and play yard games every Thursday – great first day, well done everybody

Cluichí Corpoideachais/Creating PE Games

D’fhorbair muintir Rang VI cluichí corpoideachais mar chuid den scríbhneoireacht ghnásúil sa Ghaeilge. Tá fáilte roimh gach rang na cluichí a thriailt ag leanúint na treoracha atá crochta in airde sa halla. Bainigí taitneamh as! Rang VI have developed PE games as part of our procedural writing lessons as Gaeilge. It was great to see […]

Blitz Camógaíochta/ Camogie Blitz

Bhí lá iontach ag na cailíní camógaíochta ó Rang a Cúig ag blitz camógaíochta i Seán Chríostaithe le déanaí. D’éirigh go geall leo agus shroich siad an cluiche ceannais. Maith sibh, a chailíní! Our fifth class camogie girls recently took part in an indoor camogie blitz in Old Christians. They gave it their all and […]

Féilire Gníomhach na Nollag/ Active Christmas Calendar!

Chum an coiste gníomhach féilire gníomhach na Nollag don scoil ar fad chun gach éinne a spreagadh bheith gníomhach an mhí seo. The Active School’s Committee created an Active Christmas Calendar to keep everyone in the school active during the festive season. It encourages all the students to get outside in the environment for a […]

Turas go dtí an Chora/Field trip to Curraghchase

Thaistil Rang VI go dtí an Chora le Geoff Hunt le déanaí, díreach in am le haghaidh an Seachtain Eolaíochta. Dhein siad staidéar ar na crainn agus chonaiceadar iora rua. Rang VI travelled to Curraghchase today with Geoff Hunt. Just in time for Science Week! They studied the trees and even spotted a red squirrel!

Peil Ghaelach F13/ Gaelic Football U13

Tá foireann pheile na buachaillí sa cluiche leathcheannais i gcoinne SN Móin an Lín i CLG Móin an Lín, Dé Máirt seo chugainn (15ú DF) ag 11. Bhuaigh siad dhá cluiche ar an tslí. The boys U13 Gaelic Football team has qualified for the semi-finals to be played against Monaleen NS, next Tuesday (15th Oct) […]

10 ag 10 10 at 10

Faighimid sos ón seomra gach lá! 10 at 10 is an active break from the classroom with a lot of fun added too!

Blitz Camógaíochta- Camogie Blitz

Comhghairdeas le cailíní camógaíochta na Modhscoile a bhuaigh corn ag an blitz eagraithe ag Cnoc na Labhras le déanaí i UL. Tús iontach don scoilbhliain nua- maith sibh, a chailíní! Congratulations to our 6th class camogie girls who won their division at a recent primary school camogie blitz organised by Laurel Hill Secondary School. Definitely […]

Seaimpíní na Cathrach! / City Champions!

Comhghairdeas le foireann chamógaíochta na Modhscoile a bhuaigh craobh na cathrach inniu. D’imir siad go dian dícheallach agus táimid fíor-bhródúil astu. Maith sibh, a chailíní! Congratulations to the school’s camogie team who won the city final today. They put in a huge effort and we are all very proud of them. Well done, girls!

An Pháirc/ The Park

Chuamar ar siúlóid go dtí an Pháirc. Tharraingeamar pictúirí agus d’imríomar cluichí. Bhaineamar taitneamh as an pháirc súgartha. We went for a walk to the park. We drew pictures and played games. We loved the playground.

Gníomhaíochtaí sa Chlós/ Activities in the Yard

Míle buíochas do Rang a Cúig, Seomra a 15. Thaispeáin siad cluichí nua dúinn. Many thanks to Rang a Cúig, Seomra a 15. They showed Rang a hAon new games.

Corn OLO / OLO Cup Final

Ar an gCéadaoin (22/5), bhí cluiche ceannais ag foireann iomanaíochta na buachaillí. Chailleamar an chead cluiche in aghaidh Tobar Phádraig, ach bhuaigh siad gach cluiche eile i gcoinne Gaelscoil Chaladh an Treoigh, Baile Fearainn, Tobar Phádraig agus Móin an Lín. Rinne na buachaillí iarracht iontach sa chluiche a buachaint ach bhuaigh Scoil a’ Mhuilinn an […]

Ár Mana dár Scoil Gníomhach/Our Active School Motto

Bhí Rang IV, Seomra 12, an-ghnóthach ag dearadh póstaeraí dár Scoil Ghníomhach. Thángadar suas le manaí iontacha agus roghnaíomar ‘Téigh ag Spraoi, ná bí i do luí!’ mar mana scoile. Maith sibh Rang IV!Rang IV, Seomra 12, were busy designing Active posters to hang in the school. They came up with our school motto ‘Téigh […]

Haka Gaelach

Rinne múinteoir Lauren sar-iarracht gníomh cruthaitheach bríomhar a chur le chéile don Bhratach Gníomhach le cabhair óna múinteoirí agus páistí. Ghlac Rang a 3, 4 agus 5 páirt san Haka Gaelach i ngáirdín na scoile. Múinteoir Lauren went to great efforts to put a lively creative activity together for The Active School Flag with the […]

Foireann Camógaíochta na Modhscoile/ School Camogie Team

Comhghairdeas le foireann camógaíochta na Modhscoile a bhuaigh a gcluiche deireanach sa tsraith inniu. Beidh siad sa chluiche leath-cheannais i gceann cúpla seachtain. Maith sibh, a chailíní! Congratulations to the school camogie team who won their last group match today. They will now play in a semi-final in a few weeks time. Well done, girls!

An Haka Gaelach/ The Irish Haka

Tá gach rang ag foghlaim an Haka Gaelach le haghaidh Seachtain Na Gaeilge le cabhair ó mhúinteoir Lauren. Seo hiad Rang IV, Múinteoir Rachael, á dhéanamh. Many classes are learning the Haka Gaelach for Seachtain na Gaeilge this year with the help of Múinteoir Lauren. We hope to perform is together soon as part of […]

10 ag a 10/ 10 @ 10

Bíonn Rang II, Múinteoir Jess, ag tógaint briseadh aclaíochta go minic mar chuid de 10 ag a 10 le Operation Transformation. Uaireanta bíonn gníomhaíochtaí sa rang agus nuair a bhíonn an aimsir go deas téann siad amach. Tá sibh ag déanamh sár-jab ag coiméad ár scoil ghníomhach. Maith sibh! Rang II, Múinteoir Jess, take physical […]

Ceol sa Chlós/ Music in the Yard

Bíonn ceol ar siúl i gclós na naíonáin, Rang I, Rang II uair sa tseachtain. Baineann na leanaí an-thaitneamh as bheith ag rince agus ag gluaiseacht ag am lóin. Tá sé mar chuid den bhfeachtas scoil gníomhach. Comhghairdeas libh go léir. Seo cúpla ghrianghraf de chlós Rang II le Múinteoir Jess.  Music is played in […]

10 ag a 10 i Seomra 22/ 10 at 10 in Seomra 22

Tá Rang Múinteoir Úna an-ghnóthach ag déanamh 10 ag a 10. Bhí siad ar fheabhas ag déanamh sos gníomhach gach aon lá. D’éirigh leo an dúshlán gníomhach a bhaint amach. Comhghairdeas libh! Múinteoir Úna’s class were busy with their 10 @ 10 activities. They successfully completed the Active Daily Breaks Challenge. Congratulations Rang II!

Rince sa Rang/ Dancing in Class

Tá Rang I, Rang Múinteoir Amy, an-ghníomhach sa seomra ranga. Bíonn siad ag rince go minic mar chuid den Dúshlán Sos Gníomhach (19.11.’18 – 15.12.’18). Tá siad ag baint an-thaitneamh as na gníomhaíochtaí. Rang I, Múinteoir Amy’s class, are very active in the classroom. The children dance daily as part of their Active Break Every […]

Sos Gníomhach Gach Lá! Active Daily Breaks!

Tá gach rang sa Mhodhscoil an-ghnóthach leis na sosanna gníomhacha gach lá! Tá siad ag déanamh sár iarracht an Brat Gníomhach a aimsiú ar son na Modhscoile. Tá an trí Rang V ag rith timpeall na scoile le seachtain anuas. Maith sibh Rang V! Every class in an Mhodhscoil are busy with their active daily […]

Cluichí Gníomhacha Oíche Shamhna/ Active Halloween Games

Bhain Rang V an-thaitneamh as cluichí Oíche Shamhna a eagrú do Rang II le déanaí. Bhí gach páiste i gceannas ar chluichí áirithe agus mhíníodar na rialacha dos na leanaí. Bhí babhláil le puimcín, comórtas na mumaithe, srón a chuir ar an bpuimcín, cluiche na zombaithe, túr na n-úll agus níos mó sa halla! Táimid […]

Active School Flag News: Physical Education

Cluichí Caithimh/ Throwing Games

Tá Rang VI tar éis cluichí Caithimh a chruthú chun na pointí teagaisc le haghaidh caitheamh a mhúineadh do Rang Dheirdre, Naíonáin Bheaga. Rang VI have created throwing games, with the help of the Buntús resources. They aim is to teach the younger classes the teaching points for Throwing. Here they are teaching Junior infants, […]

Cur i láthair Rince agus Gleacaíochta/Gymnastics and Dance Performance

Dhein an trí Rang VI taispeántas rince agus gleacaíochta sa halla os comhair an cigire le haghaidh scoileanna Gníomhacha. Tá siad tar éis an-chuid oibre a chuir isteach ó thaobh rollaí, taisteal, cothromaíochtaí agus rince cruthaitheach. Tá áthas an domhain ar gach páiste sa Mhodhscoil an Brat Ghníomhach a bhaint amach! The three Sixth classes […]

Gleacaíocht i Rang a hAon/ Gymnastics in Rang I

Tá ranganna ar fud na scoile ag foghlaim faoi gleacaíocht faoi láthair. Is féidir linn cothromaíocht a dhéanamh lenár gcoirp. Classes around the school are learning about gymnastics at the moment. We can balance.

Gleacaíocht i Rang VI/ Gymnastics in Sixth Class

Tá an trí Rang VI ag obair i dtreo taispeántas gleacaíochta a dhéanamh roimh na Nollag. Dhein siad cleachtadh ar an scil de thuirlingt le linn na seichimh. Rang VI are working on gymnastics sequences at the moment focusing on the fundamental movement skill of ‘Landing’. This is in line with our school Physical Education […]

Ióga le Naíonáin Shóisearacha/ Yoga with Junior Infants

Rinne Rang VI ióga le Naíonáin Shóisearacha inniu mar chuid de Lá Spóirt na hEorpa! Rang VI did yoga with Junior Infants today as part of European School Sports Day!

Ciceáil le Rang V/Kicking in Rang V

Bhí Rang V ag cleachtadh a scileanna ciceála le déanaí. D’imríodar cluichí ón gclár ‘Gluais Go Maith, Gluais Go Minic’. Lean an nasc thíos chun gníomhaíochtaí sa bhaile a aimsiú. Rang V were practising their kicking skills recently. Here they are playing a game from the ‘Move Well Move Often’ programme. Take home activities can […]

Cluichí Caithimh/ Throwing Games

Dhear Rang V cluichí caithimh chun cleachtadh a dhéanamh ar na pointí teagaisc de chaithimh. Tá sé mar chuid de thurgnamh eolaíochta le haghaidh an RDS Science Blast. Rang V designed their own throwing games to learn the teaching points of Throwing. It’s part of a science experiment for the RDS Science Blast.

Rang II ag Rith/ Running in Rang II

Tá Rang II le Múinteoir Jess ag díriú isteach ar an scil bunghluaiseachta de Rith mar chuid den clár corpoideachais. Foghlaimíonn na leanaí pointe theagaisc nua gach seachtain. Mo cheol sibh! Rang II, Múinteoir Jess, are focusing on the fundamental movement skill of running during PE lessons. The children learn a new teaching point for […]

Ióga i Rang II/Yoga in Rang II

Bhí Rang II le Múinteoir Jess ag déanamh ióga le déanaí mar chuid de gleacaíocht le linn corpoideachas. Maith sibh Rang II! Rang II (Múinteoir Jess) were doing Yoga recently as part of their gymnastics lessons during PE. Well done Rang II!

Ceannairí Chlóis/Playground Leaders

Chum Rang V cluichí chlóis i ngrúpaí le déanaí a bhí in oiriúint do naíonáin mhóra. Bhí sé mar chuid den snáith cluichí, snáithaonaid ag cruthú agus ag imirt cluichí. Thriail siad na cluichí a mhúineadh dos na naíonáin ag am lóin. Bhaineadar an-thaitneamh as!  Rang V created playground games in groups as part of […]

Damhsa Tíre/ Folk Dance

Bhí Rang V ag múineadh roinnt damhsa tíre dos na naíonáin le déanaí. Cur crúb ar an asal agus damhsa an ghréasaí a bhí idir láimhe acu. Táimid ag obair go dian i dtreo an mbrat ghníomhach. Maith sibh! Rang V taught Junior infants some folk dances recently as part of their physical education lessons. […]

Ag Scipeáil i Rang a hAon!

Bhí na páisti ag cleachtadh an scil ‘scipeáil’ sa cheachtanna corpoideachas. Bhí an cigire gluaiseachta idir láimhe acu. D’oibrigh siad le chéile chun í a feabhsú! The children of seomra 1 have been working on their skill of skipping. The movement inspector has been keeping an eye on them! They worked very well together to […]

Move Well, Move Often/ Gluais Go Maith, Gluais Go Minic

Tá Rang I, Rang Múinteoir Ann, ag déanamh sár iarracht a scileanna bunghluaiseachta a fhorbairt. Seo hiad na leanaí i mbun ceacht gleacaíochta ag déanamh rollaí éagsúla agus ag tuirlingt. Tá siad ag leanúint an clár nua ón PDST darbh ainm ‘Gluais Go Maith, Gluais Go Minic’. Díríonn an clár seo isteach ar na scileanna […]

Active School Flag News: Partnerships

Suirbhé Clubanna/ Club Survey

Dhein an coiste gníomhach suirbhé scoile ó Rang 1-6. Fuair siad amach cé mhéad dalta a imríonn le clubanna sa cheantar. D’fhoghlaimíomar go bhfuil daltaí na Modhscoile an-ghníomhach sa cheantar agus ag imirt réimse leathan spóirt! The Active Committee carried out a survey on 1st-6th class about playing with a club. They collected information about […]

Scileanna Rugbaí/ Rugby Skills

Bhí Rang VI ag cleachtadh scileanna láimhsithe le Kenneth ó Munster Rugby le déanaí. Bhí an Rang ag díriú isteach ar a lámha a chuir os a gcomhair. Rang VI were practising their manipulative skills with Kenneth from Munster Rugby. The children focused on their hands being out to anticipate the passes. Maith sibh Rang […]

Foireann Sacar na gCailíní/Girl’s Soccer Team

Comhghairdeas leis na cailíní a d’imir sa chluiche leathcheannais le déanaí. Chailleadar le ciceanna píonóis, mo ghraidhin iad. Táimid an-bhrodúil astu agus Múinteoir Ann a bhí mar traenálaí leo. Congratulations to the girls soccer team who reached the semi final recently in their soccer tournament. They lost to penalties which was very unfortunate. We are […]

Liathróid Láimhe i gConaithe/Handball in Conna

D’éirigh go hiontach le foireann liathróid láimhe na Modhscoile ag an deireadh seachtaine i gConaithe Co. Chorcaí. Míle buíochas le Pat Murphy, Bean Uí Mhaoláin agus Múinteoir Mary a thug tacaíocht dóibh ar an lá. Well done to our Handball team who played in Conna Co.Cork at the weekend. Many thanks to coach, Pat Murphy, […]

ESB Science Blast

D’fhreastal Rang V ar an ESB Science Blast i gColáiste Mhuire gan Smál. Ainm an turgnamh a bhí ach ná ‘Cad a tharlóidh dár scileanna Caithimh má fhoghlaimeoimid na sé phointí teagaisc le haghaidh caitheamh?’ Bhain na leanaí an-thaitneamh as agus comhghairdeas leo. Rang V attended the ESB Science Blast in Mary Immaculate College where […]

Siúlóid Bitheagsúlachta le Geoff Hunt/ Biodiversity walk with Geoff Hunt

Shiúil Rang V go Westfields chun dúile beo a aithint agus a scrúdú. Rang V walked to Westfields to study living things, plants and creatures in the water. Thanks to Geoff Hunt for providing the children with a wealth of knowledge about the wildlife in the area and how they depend on each other.

Liathróid Láimhe/ Handball

Tagann Pat Murphy chun liathróid láimhe a dhéanamh leis na meanranganna agus na hardranganna. Seo hiad Rang V ag imirt sacar liathróid láimhe. Maith sibh! Pat Murphy visits us weekly to deliver lessons in handball to the middle classes and senior classes. He also prepares the school team to compete in competitions. Here is Rang […]

Rince ar an Sean Nós/Sean Nós Dancing

Seo hiad Rang IV i Seomra 11 ag déanamh rince ar an sean nós le Pat O’Dea. Caitheann Pat tréimhsí leis na meánranganna agus na sinsir ag múineadh rince mar chuid dár gclár corpoideachais. Here we have Rang IV, Seomra 11, practising their sean nós dancing with Pat O’ Dea. Pat teaches the middle and […]

Cuairt Róisín Upton/ Visit of Róisín Upton

Tháinig Róisín Upton ar cuairt chugainn roimh an briseadh lár téarma. Thóg sí an bonn airgid a bhuaigh sí le Foireann Haca na hÉireann sa Chorn Domhanda léi! Táimid go léir an-bhródúil aisti! Róisín Upton came to visit us before the midterm break. She brought the silver medal that she won with the Irish Hockey […]

Comórtas Lúthchleasaíocht Bunscoile/ Primary Schools Athletics

65 students from An Mhodhscoil competed in Patrickswell at the Primary Schools Cross Country finals. Over 1,100 students competed on the day from schools across Limerick. We had great success across the teams and 7 of the 10 teams came home with medals. Well done to every child who competed on the day. U8 girls […]

Cluiche Ceannais Faoi-13/ Under-13 Football Final

D’imir na buachaillí sa Chluiche Ceannais Faoi-13 i bPáirc na nGael cúpla seachtain ó shin. Bhí an-lá ag gach duine agus bhíomar an-bhródúil as na himreoirí go léir! The boys played in the U-13 Football Final in the Gaelic Grounds a few weeks ago. Everyone really enjoyed the day and we were very proud of […]

Active School Flag News: Active School Week

Seachtain Ghníomhach/Active Home School Week!

Comhghairdeas libh go léir a ghlac páirt sa seachtain ghníomhach! Congratulations to all the children for participating in Active Home School Week! It was great to see so many of you being creative with your activities. Well done all!

Rith go Baile Átha Cliath/Run to Dublin

Tá páistí na Modhscoile ag rith timpeall na scoile chun an fad go Baile Átha Cliath a bhaint amach. Seo hiad Rang a hAon ag déanamh tréaniarracht! Our whole school is participating in the Run the distance to Croke Park in Dublin as part of our Active Week. Here is Rang a haon running their […]

Treodóireacht le Rang V agus Rang VI/ Orienteering

D’eagraigh na páistí i Rang V gníomhaíocht treodóireachta timpeall na scoile le haghaidh an Seachtain Gníomhach. Bhain Rang V agus Rang VI triail as. Students in fifth class organised an orienteering activity for Active Week. Both fifth and sixth class carried out the activity. Can you spot where the markers are located?

Bac-chúrsa Rang V/ Obstacle course in Rang V

Chruthaigh na páistí i Rang V bac-chúrsa le haghaidh na páistí eile i Rang V le haghaidh an Seachtain Gníomhach. Bhain siad an-thaitneamh as! Rang V organised an obstacle course for eachother for Active Week. The children enjoyed it!

Cuairt ó na Rámhaithe/A Visit from Shannon Rowing Club

Tháinig iarscoláirí na Modhscoile ar cuairt ó Club Rámhaíochta na Sionainne. Spreag siad na leanaí chun a bheith gníomhaíoch agus páirt a ghlacadh i spóirt éagsúla. Past pupils from Shannon Rowing Club visited the school during Active Week to share their knowledge about rowing. They encouraged the students to be active and to try different […]

Gníomhach sa Líne/Active lines in the yard

Tá Rang a 1 an-chruthaitheach sa tslí a bhíonn siad gníomhach. Déanann siad gníomhaíochtaí aclaíochta sa líne i ndiaidh am lóin! Rang a 1 use very creative ways to stay active for Active Week. There is plenty of activity in the line after lunch every day!

Aireachas i Rang a hAon/Mindfulness in Rang I

Tá an scoil ar fad ag glacadh páirte i tréimhse aireachais gach maidin an tseachtain seo mar chuid den Seachtain Gníomhach. Seo hiad Rang a I, Múinteoir Ann, ag glacadh sos ar maidin. Maith sibh! The whole school is participating in Mindfulness sessions every morning as part of our Active Week. Here is Rang I, […]

Grúpaí Mata Gníomhacha/ Active Maths Group

Bhí stáisiún mata gníomhach ar siúl i Rang a 3 le Múinteoir Helen agus Múinteoir Maura le déanaí. Maith sibh as gníomhaíochtaí a comhtháthú le ábhar curaclam eile. Rang III participated in active Maths stations recently with Múinteoir Maura and Múinteoir Helen. This team teaching lesson is a fantastic example of integrating physical activity in […]

Siúlóid agus Picnic le Naíonáin Bheaga agus Rang VI

Cuireadh tús iontach leis an tSeachtain Gníomhach inniu le Naíonáin Bheaga ag dul le haghaidh Picnic na dTeidí le cabhair ó Rang a VI. Junior infants and Sixth class marked the beginning of Active Week with a walk to the People’s Park for a Teddy Bear’s Picnic.

Ceannairí Chlóis/Playground Leaders

Chum Rang V cluichí chlóis i ngrúpaí le déanaí a bhí in oiriúint do naíonáin mhóra. Bhí sé mar chuid den snáith cluichí, snáithaonaid ag cruthú agus ag imirt cluichí. Thriail siad na cluichí a mhúineadh dos na naíonáin ag am lóin. Bhaineadar an-thaitneamh as!  Rang V created playground games in groups as part of […]