Is scoil fhuinniúil í an Mhodh Scoil le curaclam beo bríomhar, a mhúintear trí mhéan na Gaeilge le foireann teagaisc ag a bhfuil neart taithí. Feidhmíonn an scoil faoi phátrúnacht na Roinne Oideachais agus Scileanna. Cheiliúramar 160 bliain i 2015.

The Model Primary School Limerick is an energetic school with an engaging curriculum, taught through the medium of Irish, backed by experienced and passionate teachers. We operate under the patronage of The Department of Education and Science and 2015 marked our 160th birthday.

Ár Scoil/ Our School

School History, Board of Management, Parents’ Association, School Development

Fógraí/ Notices

Quick updates and important dates for parents and students

Féilire/ Calendar

Calendar/Féilire

Polasaithe/ Policies

Policies & procedures most relevant to parents/guardians & students in the Model School.

Ranganna/ Classes

Conas do pháiste a chlárú/ How to enrol your child Cliceáil anseo

Tá súil agam go dtugann an suíomh idirlíon léargas duit ar ár scoil iontach agus an meon dearfach fuinniúil lena múinimid gach lá.

I hope that our website gives you an insight into our wonderful school and the progressive attitude and enthusiasm with which we work every day.