An Mhodhscoil sa todhchaí

Chun an scoil a mhéadú, tá sé i gceist againn talamh a sholáthar ó Bheairic an tSáirséalaigh atá teorantach linn. Seo an plean forbartha atá againn faoi láthair:

Plean Forbartha (Cuid 1)

 • Cur leis an spas súgartha agus spóirt
 • 6-8 rang nua a chur leis an scoil
 • Saotharlann Eolaíochta / Tí a bhunú
 • Seomra ilchumarsáide
 • Naíonra Lán-Ghaelach
 • Teanglann (do mhúineadh an 3ú agus 4ú teanga)
 • áras Choirp Oideachais
 • Leabharlann
 • Seomra Ceoil
 • Gairdín Scoile
 • Ionad Ríomhaireachta

Plean Forbartha (Cuid 2)

 • Páirc Imeartha ilaimsireach
 • Linn Snámha

 

The Model School in the Future

To expand our school, we hope to acquire land from Sarsfield’s Barracks, beside which we are situated.

Development Plan (Phase 1)

 • Increased space for playground / sport
 • 6-8 new classrooms
 • Science/Domestic Science lab
 • Multimedia Room
 • All Irish Pre-School
 • Language Room (3rd and 4th Language)
 • Gym (present gym was once a classroom)
 • Library
 • Music/Performing Arts Room
 • School Garden
 • Computer Room

Development Plan (Phase 2)

 • All Weather Pitch
 • Swimming Pool
Model School, Primary School, Limerick