Stáisiúin Mhata/ Maths Stations

Rinneamar stáisiúin Mhata i Rang V le déanaí. Bhíomar ag díriú isteach ar an snáithaonad Airgead. Bhí orainn béile trí chúrsa a phleanáil le buiséad de €30, rátaí malairte a fháil, an luach is fearr a aimsiú agus cluiche a imirt ar na iPads.

We did stations in Maths recently. We were focusing on the strand unit Money. We had to plan a three course meal with a budget of €30, explore exchange rates, find the best value for money and play a game on the iPads.