Cuairt ó Joy Neville/ Visit of Joy Neville

Tháinig Joy Neville ar cuairt chugainn an tseachtain seo caite. Chaith sí uair a chloig ag caint le muintir Rang I, Seomra 2, Rang VI agus roinnt pháistí eile. Bhí sí lán-sásta grianghraif a ghlacadh agus píosaí páipéir a shíniú do na páistí. Bhaineamar go léir an-taitneamh as a cuairt!

Joy Neville came to visit us last week. She spent an hour or so chatting with Rang I Seomra 2, Rang VI and some other children. She was happy to take photos with and sign autographs for the children also. We all really enjoyed her visit!