Music Generation

Cúpla mí ó shin thosaigh Marley agus Jean ag teacht isteach chugainn chun ceol agus amhránaíocht a dhéanamh leis na bpáistí, mar chuid den chlár Music Generation. Bhain na páistí an-taitneamh as. Chuaigh Rang V (SF) go dtí ceolchoirm speisialta i UL ar an Luan, 16ú de mhí Bhealtaine. Bhí scoileanna éagsúla ann ón gcathair agus ó chontae Luimnigh ag freastal ar an gceolchoirm chomh maith. Bhí lá den scoth againn agus ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le muintir Music Generation as ucht an uile a rinne siad dúinn, ceachtanna agus an cheolchoirm iontach a reachtáil.

As part of the Music Generation programme, Marley and Jean started to come to the school a few months ago doing singing and other musical activities with the children. The children really enjoyed every moment of it. Rang V (SF) went to a special concert in UL on Monday, May 16th. There were many schools there from all over Limerick city and county. We had a great day and would really like to thank all of those involved in Music Generation for everything they have done for us!