Ag Dearadh agus ag Déanamh Róbó/ Designing, Programming and Building a Robot!

Roghnaíodh Rang V chun páirt a ghlacadh sa Cheardlann Róbó a d’eagraigh Analog Devices ar an 25ú d’Eanair faoi stiúiriú Colmac Robotics.

Tugadh an deis do na páistí róbó a dhearadh agus a dhéanamh. Roghnaíodh ceathrar chun freastal ar an dreas deireanach i Luimneach ar an 20ú de Feabhra. Bhaineadar uile taitneamh as an gceardlann agus bhíomar an-bhródúil astu!

 

Rang V were chosen to take part in one of the Analog Devices sponsored Robotics Workshops on January 25th, run by Colmac Robotics.

The children were given the opportunity to design, build and programme a robot. Four children were selected to attend the Limerick Robotics Final on February 20th. All the students enjoyed the workshop immensely and did the school proud on the day!