Lá na bPancóg/Pancake Tuesday

Lá Fhéile Vailintín i Naí. Shóis. S7/ St Valentine’s Day in Junior Infants S7

Sneachta le Naí. Shin. S4!/ Snow with Senior Infants S4!

Sneachta le Naí. Shóis. S8!/ Snow with Junior Infants S8!

Cluichí Caithimh/ Throwing Games

Tá an Nollaig Buailte Linn!/ It’s Christmas!

Daidí na Nollag Seomra 8!/ Santa Claus Seomra 8!

‘Twas the Night Before Christmas

An snámhann sé?/ Does it float?

Seachtain Eolaíochta i Seomra 3!/ Science Week in Seomra 3!

Seachtain Eolaíochta i Seomra 4/ Science Week in Seomra 4

Oíche Shamhna i Seomra 3!/ Hallowe’en in Seomra 3!

Oíche Shamhna i Seomra 8!/ Hallowe’en in Seomra 8!

Úlla Seacláide i Seomra 3!/ Chocolate Apples in Seomra 3!

Seachtain na Matamaitice i Naíonáin Shóisearacha/ Maths Week in Junior Infants

Seachtain na Matamaitice i Seomra 3

Dathanna an Fhómhair i Naíonáin Shinsearacha S4/ Autumn Colours in Senior Infants S4

Seachtain na Matamaitice i Naíonáin Shinsearacha/ Maths Week in Senior Infants

Seachtain na Matamaitice i rang Múinteoir Caitríona S4/ Maths Week in Múinteoir Caitríona’s class S4

Lachain le Geoff Hunt/ Ducks with Geoff Hunt

Naíonáin Shóisearacha Múinteoir Tara/ Junior Infants Múinteoir Tara

Ióga le Naíonáin Shóisearacha/ Yoga with Junior Infants

Roald Dahl Day le Naíonáin Mhóra/ Roald Dahl Day with Senior Infants

Siúlóid agus Picnic le Naíonáin Bheaga agus Rang VI

Turas Scoile Rang Naíonáin Shinsearacha, Seomra 3.

Glanadh Suas Luimní/ Team Limerick Clean Up

Uibheacha Cásca i Rang Naíonáin Shinsearacha, seomra 3

Naíonáin Shinsearacha, Múinteoir Tara

Ceannairí Chlóis/Playground Leaders

Damhsa Tíre/ Folk Dance

Corn Liam Mac Cárthaigh. Naíonáin Shins. Múinteoir Tara/Liam McCarthy Cup

The Old Rectory le Naíonáin Shins. Seomra 3/ Senior Infants Room 3

Turas Scoile Naíonáin Shinsearacha, Múinteoir Tara/Senior Infant’s School Tour

Naíonáin Shinsearacha, Seomra 3 le Geoff Hunt/Senior Infants, Room 3 with Geoff Hunt.

Tá an t-Earrach linn! Seomra 3 / Spring is here!

Rang Múinteoir Tara ag ithe an lón! / Múinteoir Tara’s class having lunch!

Mo Chéad Bhliain sa Mhodhscoil

Turas Scoile Seomra 3. The Old Rectory

Turas Scoile The Old Rectory

Reading Buddies

Lá Domhanda na Leabhar

Ag foghlaim faoi na h-éin le Geoff Hunt

Ospidéal na dTeidí in Ollscoil Luimnigh