Roald Dahl Day le Naíonáin Mhóra/ Roald Dahl Day with Senior Infants

Siúlóid agus Picnic le Naíonáin Bheaga agus Rang VI

Turas Scoile Rang Naíonáin Shinsearacha, Seomra 3.

Glanadh Suas Luimní/ Team Limerick Clean Up

Uibheacha Cásca i Rang Naíonáin Shinsearacha, seomra 3

Naíonáin Shinsearacha, Múinteoir Tara

Ceannairí Chlóis/Playground Leaders

Damhsa Tíre/ Folk Dance

Corn Liam Mac Cárthaigh. Naíonáin Shins. Múinteoir Tara/Liam McCarthy Cup

The Old Rectory le Naíonáin Shins. Seomra 3/ Senior Infants Room 3

Turas Scoile Naíonáin Shinsearacha, Múinteoir Tara/Senior Infant’s School Tour

Naíonáin Shinsearacha, Seomra 3 le Geoff Hunt/Senior Infants, Room 3 with Geoff Hunt.

Tá an t-Earrach linn! Seomra 3 / Spring is here!

Rang Múinteoir Tara ag ithe an lón! / Múinteoir Tara’s class having lunch!

Mo Chéad Bhliain sa Mhodhscoil

Turas Scoile Seomra 3. The Old Rectory

Turas Scoile The Old Rectory

Reading Buddies

Lá Domhanda na Leabhar

Ag foghlaim faoi na h-éin le Geoff Hunt

Ospidéal na dTeidí in Ollscoil Luimnigh