Seachtain na Matamaitice i Naíonáin Shóisearacha/ Maths Week in Junior Infants

Bhí an-lá ag na Naíonáin Shóisearacha ar an Aoine ag ceiliúradh Seachtain na Matamaitice 2019! Chabhraigh Rang VI leo a lán rudaí éagsúla a shórtáil sa Halla!
Junior Infants had a great day last Friday celebrating Maths Week 2019! Rang VI helped them to sort lots of different objects in the Halla!