Réidh, Socair, Déan- Mata/ Ready, Set, Go- Maths

Tá Réidh, Socair, Déan- Mata á dhéanamh againn i Naíonáin Shóisearacha le Múinteoir Aibhle! Táimid ag baint sár-taitneamh as!

We are doing Ready, Set, Go- Maths in Junior Infants with Múinteoir Aibhle! We’re really enjoying it!