Cathaoireacha do Bhéirín Beag/ Chairs for Baby Bear

Rinne Naíonáin Shóisearacha, Seomra 7, Cathaoireacha do Bhéirín Beag don obair bhaile STEM an tseachtain seo caite. Táimid an-bhródúil astu!

Junior Infants, Seomra 7, made Chairs for Baby Bear for their STEM homework last week. We’re so proud of them!