Ainmhithe Aisteacha le Naí Shóis S7/ Crazy Creatures with Junior Infants S7

Rinne Naíonáin Shóisearacha, Seomra 7, Ainmhithe Aisteacha don obair bhaile STEM an tseachtain seo caite. Nach bhfuil siad ar fheabhas!

Junior Infants, Seomra 7, made Crazy Creatures for their STEM homework last week. Aren’t they fantastic!