Crainn agus Duilleoga le Naí. Shóis. S7/ Trees and Leaves with Junior Infants S7

Ghlac Naíonáin Shóisearacha, Seomra 7, grianghraif de na crainn agus na duilleoga timpeall orthu an tseachtain seo caite. Nach bhfuil siad go hálainn?

Junior Infants, Seomra 7, took photographs of the trees and leaves all around them last week. Aren’t they beautiful?