Seachtain na Matamaitice i Naíonáin Shinsearacha/ Maths Week in Senior Infants

Bhí an-spraoi ag na naíonaín mhóra sa halla le stáisiúin Mata. Bhain Mac Uí Dhéaghaidh taitneamh as freisin! Senior Infants had great fun with a bumper Maths stations activity in the school hall. Mac Uí Dhéaghaidh enjoyed himself too!